על אודות ?
 

על דרך היחיד

   על דרך הרבים

     זוגי

      נקבה

      הערה:

      © כל הזכויות במסד הנתונים של לוחות נטיית השם שמורות לאקדמיה ללשון העברית