קטלוג הפרסומים

פרסומים קבועים

לשוננו

כתב עת מדעי בחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה. החוברת הראשונה יצאה לאור בשנת תרפ"ח
(1928) בידי ועד הלשון העברית. עד עתה יצאו שבעים ושניים כרכים.
העורכים בעבר: אברהם צפרוני, נפתלי הרץ טור-סיני, זאב בן-חיים, יחזקאל קוטשר, שרגא אברמסון, יהושע בלאו. מזכירי המערכת בעבר: מאיר מדן, אסתר גולדנברג.
העורך כיום: משה בר-אשר. מזכיר המערכת: יוסף עופר.

העברית (לשוננו לעם)

כתב עת בענייני הלשון העברית המיועד לציבור העברי המשכיל שעניין לו בתרבות העברית. כתב העת החל לצאת בשנת תש"ה. לאחר למעלה משישים וחמש שנים שינה כתב העת את שמו ואת פניו, ומשנת תשע"א הוא נקרא "העברית". נאמן לשמו החדש, ממשיך כתב העת לשמש במה למחקרים שעניינם העברית (ולבנות לווייתה) לכל צורותיה, סגנונותיה ותקופותיה. החלטות האקדמיה בפיסוק, בכתיב ובדקדוק מפורסמות בחוברות מיוחדות של העברית.
העורכים בעבר: יצחק פרץ, עלי איתן ומאיר מדן; שושנה בהט, יוסף עופר, דוד טלשיר; חיים א' כהן, משה פלורנטין.
העורך כיום: אריאל שוה.

אקדם

ידיעון האקדמיה ללשון העברית. החל להתפרסם בשנת תשנ"ד (1994). בידיעון מתפרסמים דיווחים על פעולות האקדמיה ומאמרים קצרים פרי עטם של חברי האקדמיה ועובדיה.
עורכים בעבר: עינת גונן, טלי בן-יהודה, עמנואל מסטיי.
העורך כיום: יעקב עציון.

למד לשונך

עלונים שבהם מתפרסמים מחידושי המילים של האקדמיה. הסדרה הראשונה ובה כמאה ושמונים עלונים כונסה בספר בשם "לשוננו לעם – עלונים ומפתחות". הסדרה השנייה ובה כשמונים עלונים מתפרסמת בתוך אקדם.
העורכים בעבר: אהרן דותן, שושנה בהט.
העורכת כיום: רחל סליג

זיכרונות האקדמיה ללשון העברית

זיכרונות דברים מלאים של דיוני מליאת האקדמיה בישיבותיה. בכרכי הזיכרונות מתפרסמים גם דינים וחשבונות על פעולות האקדמיה בוועדות ובמדורים וגם ההחלטות שקיבלה האקדמיה.

מילונים מקצועיים

האקדמיה הוציאה לאור כתשעים מילונים מקצועיים ורשימות מונחים, והם המשך לכמאה מילונים ורשימות מונחים שהוציא ועד הלשון לפניה.

ספרים

סדרת מקורות ומחקרים

בסדרה זו יצאו לאור כעשרים מחקרים ובהם המחקרים המונומנטליים של זאב בן-חיים "עברית וארמית נוסח שומרון" (חמישה כרכים) ושל ישראל ייבין "מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי".

סדרת אסופות ומבואות בלשון

הסדרה החלה לראות אור בשנת תשנ"ז (1997), ומאז יצאו שמונה כרכים, בהם הכרך המהודר "שפה קמה" ובו אוסף קטעים מן המדור "לשוננו לעם" שפורסם בעיתון הארץ משנת תרצ"ג (1932) ועד שנת תש"ח (1948).