שאלה בעברית

האם חיפשת תשובה לשאלתך באתר? זו הדרך היעילה לקבל תשובה מיידית.


נשמח לסייע לכם בשאלות בענייני לשון, בעיקר בענייני התֶקן של העברית החדשה: דקדוק, כתיב, פיסוק, תעתיק, ניסוח ומינוח (ובכלל זה גם הצעות למונחים נחוצים).
איננו משיבים על שאלות הדורשות מחקר מעמיק בתחומים החורגים מענייני התקן.

כדי שנוכל להשיב ביעילות ובזמן סביר, נודה לכם אם תשתדלו להתמקד בנושא מסוים ולהימנע ממכתבים ארוכים ומרובי שאלות. שימו לב: לא נוכל להשיב על שאלות שהן מטלות לימודיות.