לקובץ PDF

אקדם - גיליון 1

אקדם 1

תשנ"ד - 1993

תוכן העניינים

 • משלחת מצרית באקדמיה, עמ' 1
 • מוסדות האקדמיה: מנהלת האקדמיה וחברי האקדמיה, עמ' 1
 • לוח אירועים, עמ' 1
 • בחירות: משה בר־אשר (נשיא), אבנר טריינין ואברהם יבין, עמ' 1
 • מן הנעשה בוועדות האקדמיה, עמ' 2
  ועד המינוח, ועד הדקדוק, ועדת הדקדוק, הוועדה למילים בשימוש כללי, הוועדה למונחי הביולוגיה, הוועדה למונחי המשפט
 • השירות לציבור, עמ 2
 • קובץ המונחים של ועד הלשון והאקדמיה, עמ' 2
 • מדור המיכון וההוצאה לאור, עמ' 2
 • יצחק שלו ז"ל מאת ראובן סיוון עמ' 3
 • תעודה: מכתב מדוד בן גוריון אל ועד הלשון מכ"ד בטבת תש"ח, עמ' 4