לקובץ PDF

אקדם - גיליון 9

אקדם 9

תשנ"ו - 1996

תוכן העניינים

 • האקדמיה מברכת את נשיא המדינה (עזר ויצמן) על נאומו בעברית בפרלמנט גרמניה, עמ' 1
 • פרס ישראל לפרופ' רצהבי ולפרופ' זנדבנק, חברי האקדמיה ללשון, עמ' 1
 • פרופ' שרגא אברמסון ז"ל; מפרי עטו: 'בערוגה אחת', 'כולו לב', עמ' 2
 • עיוני שיח וסגנון בסיפורי חיים הזז מאת מירי הורביץ (הרצאה בערב השנתי לכבוד פרופ' אלרהנד), עמ' 2
 • דיווח על ישיבות המליאה, עמ' 3
 • נמשכות ההרצאות החודשיות במכון מזי"א, עמ' 3
 • עם קבלת פרס ישראל מאת יהודה רצהבי, עמ' 4
 • שאלה ותשובה עליה: כלב – "כולו לב" מאת שרגא אברמסון, עמ' 5
 • תגובות (על הסופר גנסין), חמוטל בר־יוסף, עמ' 5
 • תגובות (על חולאת), צבי טל, עמ' 5
 • מדברי חיים הזז בטקס חנוכת יד בן־יהודה, עמ' 6