לקובץ PDF

אקדם - גיליון 18

אקדם 18

תשס"א - 2001

תוכן העניינים

 • אורח באקדמיה – ד"ר אדמונד ויינר מעורכי מילון אוקספורד, עמ' 1
 • חברים חדשים: אבי הורביץ, שמא פרידמן, יוחנן ברויאר, יוסף עופר, משה פלורנטין; חילופי אישים בוועדי האקדמיה, עמ' 1
 • המילון ההיסטורי בקונגרס למדעי היהדות, עמ' 1
 • מאגר המונחים של האקדמיה באינטרנט מאת אורלי אלבק ורונית גדיש, עמ' 2
 • תוארי כבוד לפרופ' בלאו ולנעמי שמר, עמ' 2
 • הגהה מאוחרת מאת ברכה דלמצקי־פישלר, עמ' 3
 • חדש בהוצאת האקדמיה: תלמוד ירושלמי; המסורה הבבלית לתורה – עקרונותיה ודרכיה מאת י' עופר; העברית בראי הסמנטיקה מאת גב"ע צרפתי; תקליטור מאגרים (מפעל המילון); בשביל המילים – משחק רביעיות (מכון מזי"א), עמ' 4
 • על הספר "רגע של עברית" מאת רות אלמגור־רמון, עמ' 6
  סוּגָה בשושנים, סוּג שהוא סל וסוג שהוא מין, בכפיפה אחת
 • אהרן מירסקי ז"ל, עמ' 7
 • פרסום חדש: זיכרונות האקדמיה מד–מו, עמ' 7
 • תעודה: איגרת ברכה לד"ר מזי"א (סמדר ברק), עמ' 8