לקובץ PDF

אקדם - גיליון 30

אקדם 30

תשס"ה - 2005

תוכן העניינים

  • נשיא האקדמיה בלשכת ראש הממשלה (אריאל שרון), עמ' 1
  • חילופי מנכ"לים, עמ' 1
  • דברי סיכום מאת נתן אפרתי (מנכ"ל האקדמיה), עמ' 1
  • מאגר הספרות העתיקה באינטרנט, עמ' 1
  • המילון ההיסטורי ללשון העברית: מפעל המילון – מאז ועד עתה מאת בנימין אליצור, עמ' 2
  • הניקוד והבעיה היהודית (המשך מגיליון 29) מאת מרדכי מישור, עמ' 6
  • תעודה: מכתב מלאו רדיוגין לוועד הלשון (סמדר ברק, מכון מזי"א), עמ' 8