לקובץ PDF

אקדם - גיליון 31

אקדם 31

תשס"ו - 2006

תוכן העניינים

 • לזכרו של גד בן־עמי צרפתי מאת קרן דובנוב, עמ' 1
 • החלטות האקדמיה בדקדוק, עמ' 1
 • החלטות בדקדוק מאת ברק דן, עמ' 2
  צורת הרבים של קיץ וחיל, נִיְלֵן, חוששני
 • פוֹרש ועוֹזב – במה נְנוּחם? מאת ברכה דלמצקי־פישלר (דברים במסיבת הפרֵדה לד"ר מרדכי מישור), עמ' 3
  מְפרש = מְהלך, עוזב = נוטש או מניח?
 • רְכָבִים ונְשָׁקִים וכיוצא בהם מאת חיים א' כהן, עמ' 6
  לחם, רכב, בקר, צאן, דם–דמים
 • תעודה: מכתבו של שמואל אהרן ובר לוועד הלשון (סמדר ברק, מכון מזי"א), עמ' 8