לקובץ PDF

אקדם - גיליון 33

אקדם 33

תשס"ז - 2007

תוכן העניינים

  • עמיתי כבוד של האקדמיה: מארי ואנסנט לטקואר, ד"ר יוסף פרט (פורר), עמ' 1
  • חברים חדשים באקדמיה: אסתר גולדנברג, טקמיצו מוראוקה, סיריל אסלנוב, גיל הראבן, מרדכי כסלו, עמ' 1
  • תעודה: הרב חיים נחום ממצרים וּועד הלשון העברית מאת טלי בן־יהודה, עמ' 2
  • שרידי המורשת הלשונית והתרבותית של יהודי צרפת בימי הביניים מאת סיריל אסלנוב, עמ' 6
  • פרסום חדש: מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים מאת יהושע בלאו, עמ' 8