דיבייט ודיבייטינג

תש"ע–תשע"ב, 2010–2012

דיבייט או דיבייטינג הוא תחרות מאורגנת של ויכוחים שמטרתה לפתח מיומנויות של רטוריקה. שניים עד שמונה מתחרים מתווכחים בנאומים בעד ונגד נושא מוסכם מראש על פי כללים הקובעים את סדר הדוברים, אורך הנאומים, המבנה ועוד.

הוועדה למילים בשימוש כללי פנתה אל הציבור בבקשה להציע חלופות עבריות למונח. בהצעות שעלו בוועדה והתקבלו מן הציבור: הִתְוַכְּחוּת, הִתְנַצְּחוּת, הִתְנַצְּחוּתוֹן, מִנְצָח, מַעֲמָת, מִתְגָּר, עִמּוּת, פֻּלְמוּס, קְרַב־שִׂיחַ, שִׂיג וָשִׂיחַ, תַּחֲרוּת וִכּוּחִים.

רוב חברי הוועדה תמכו בהצעה מַעֲמָת. מילה זו  נוצרה בזיקה למילה 'עימות' המשמשת בין השאר לוויכוח מונחה בין מועמדים המשודר בטלוויזיה לפני בחירות. את המשתתפים ב'מעמת' אפשר לכנות 'מתעמתים'.

המילה מַעֲמָת אושרה בישיבה 325 של מליאת האקדמיה באדר תשע"ב (מארס 2012).