לקובץ PDF

אקדם - גיליון 45

אקדם 45

תשע"ב - 2012

תוכן העניינים

  • פרס האקדמיה ללשון העברית לסופר אהרן אפלפלד ולחוקר פרופ' אבנר הולצמן, עמ' 1
  • ד"ר עמינדב דיקמן – חתן פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן־יהודה, עמ' 1
  • העברית בפיהם היא שפת דיבור! מאת אבנר הולצמן, עמ' 2
  • בשמי ובשם הנער מאת אהרן אפלפלד (דברים באירוע הענקת פרס האקדמיה), עמ' 3
  • מלחמת השפות תשע"ב? התפשטות האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה, עמ' 3
  • לזכרו של ארי אבנר מאת ברק דן, עמ' 6
  • קטעים חדשים ממדבר יהודה באוסף סכווין בנורווגיה מאת אסתר אשל וטורליף אלגבין, עמ' 7
  • 100 שנה לפרסום רשימת המונחים הראשונה של ועד הלשון, עמ' 8