פטיש בית משפט

האקדמיה נרתמת לשיפור הניסוח של עורכי הדין בכתב ובעל פה (תשע"ג, 2013)

ניסוח בהיר, כושר רטורי ושימוש בשפה עשירה הם מיומנויות הכרחיות למשפטנים ולעורכי דין. כדי לסייע להם לשפר את מיומנויות הניסוח שלהם בכתב ובעל פה יזמו האקדמיה ללשון העברית ומכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין השתלמות הנקראת "הלשון העברית בשירות עורכי הדין".

בהשתלמות עשרה מפגשים בני ארבע שעות כל אחד, שבהם לומדים עורכי הדין נושאים בשפה העברית, ובאמצעותם הם יוכלו לשפר את עבודתם. בנושאים הנלמדים: ניסוח בהיר ותקשורתי, כללי הפיסוק, כללי הכתיב חסר הניקוד, סוגיות בדקדוק ועוד. בכמה מן המפגשים נערכות סדנות ניסוח העוסקות בניסוח הטקסט על כל היבטיו.

טקסטים משפטיים רבים כתובים במשלב לשוני גבוה לכאורה ששורשיו נעוצים בהיסטוריה של לשון המשפט באנגלית ובשפות אחרות. במשך השנים קנה לו סגנון הכתיבה הזה שביתה בקרב המשפטנים. הסגנון המשפטי מתאפיין בניסוח לא־בהיר, במונחים סתומים, בשימוש רב במילים זרות ובצירופי לשון ארמיים שאינם נהירים לעתים גם לכותבים עצמם ואף בשיבושי לשון. הדבקות בסגנון הזה נובעת משיקולים משפטיים וגם ממסורת ושמרנות.

במשך הדורות הושמעה ביקורת נוקבת על הטקסטים הרשמיים בכלל ועל הטקסטים המשפטיים בפרט, בעיקר בלשון האנגלית. בעשרות השנים האחרונות נעשו בבריטניה ובארצות הברית פעולות לשיפור הניסוח של הלשון הרשמית, בהן התקנת תקנות לאפשוט הניסוח.

גם בארץ ניכר שהמשפטנים מודעים לצורך לשפר את דרכי הניסוח שלהם. בשלב זה הם משתתפים בהשתלמויות של האקדמיה ללשון מטעם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין. עד עתה התקיימו כמה מחזורים של השתלמויות לעורכי דין בתל־אביב ובירושלים. בהמשך השנה תתקיים השתלמות דומה במחוז הצפון בנצרת.

לאחרונה הוקמה ועדה לניסוח משפטי בראשות עו"ד יוסף שטח. בוועדה חברים משפטנים ובלשנים, והם דנים בדרכים לשפר את הניסוח המשפטי בכל סוגותיו, החל בניסוח החוקים וכלה בכתבי טענות ופסקי דין. לדבריעו"ד יוסף שטח מדובר בפעולה חשובה שאמורה להעלות את המודעות לשימוש בהיר ותקין בעברית במערכת המשפט ולעשות לשיפור הניסוח של בכתיבה המשפטית.

האקדמיה ללשון העברית מכירה בחשיבות ההשתלמויות לשיפור הניסוח בעברית בקרב כל בעלי המקצוע שעיסוקם תלוי בניסוח בהיר ותקין ותשמח לערוך השתלמויות דומות בשיתוף מוסדות נוספים.

לפרטים נוספים: ד"ר אורלי אלבק, מרכזת מערך ההשתלמויות.