מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט ביקר באקדמיה ללשון העברית (תשע"ד, 2013)

מזכיר הממשלה מר אביחי מנדלבליט ביקר היום (יום שני, 16בספטמבר 2013) בבית האקדמיה ללשון העברית. הוא שמע סקירה על התקדמות המהלכים להקמת הקריה החדשה ללשון העברית בירושלים, על פי החלטת הממשלה מיום 18 בנובמבר 2012 (החלטה מס' 5234).
בשלב זה המאמצים מופנים לאיתור המגרש לבניית הקריה החדשה ולתכנון הקריה. האקדמיה ללשון העברית פועלת בשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים, רשות מקרקעי ישראל ומנהלת ההקמה של קריות הממשלה במשרד האוצר לאיתור מגרש מתאים בקריית הלאום בירושלים או בסמוך לה.
נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר הדגיש כי ראוי שמשכנה החדש של האקדמיה ללשון העברית יהיה בקרבת סמלי הממשל בירושלים (הכנסת, הממשלה, בית המשפט העליון) וישתלב בפיתוח המתוכנן של קריית בן־גוריון. מיקום זה יש בו כדי לבטא את המעמד המיוחד של הלשון העברית במדינה ולשקף את מרכזיותה בזהות היהודית והישראלית.
כמו כן התכנסה לישיבתה הראשונה ועדת ההיגוי של הפרויקט בראשות נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר בהרכב שנקבע בהחלטת הממשלה הנ"ל. חברי הוועדה הם נציגי המשרדים האלה: משרד ראש הממשלה, האוצר, החינוך, התרבות והספורט, התיירות, האוצר והמשרד לענייני ירושלים, וכן נציגי ההסתדרות הציונית, רשות מקרקעי ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

הקריה החדשה תכיל הן את הפעילות האקדמית של האקדמיה הן את הפעילות הציבורית שלה. יוקמו בה בית חדש לאקדמיה ללשון העברית ומוזאון ראשון מסוגו ללשון העברית. הקריה החדשה תהיה מוקד משיכה לישראלים ולתיירים ולכל מי שמתעניין בלשוננו ובתרבותנו.
מזכיר הממשלה מסר שמשרד ראש הממשלה על דעת ראש הממשלה ידאג למימוש החזון של הקמת הקריה החדשה ללשון עברית והבטיח את מעורבותו שלו לקידום הנושא.

מזכיר הממשלה סייר ארוכות באקדמיה בלווייתם של נשיא האקדמיה, של עורך המילון ההיסטורי, של מנכ"לית האקדמיה ושל מרכז הפרויקט. הוא נפגש עם החוקרים במפעל המילון ההיסטורי ועם עובדים אחרים ושמע על העבודה המדעית הענפה ועל העבודה בשירות הציבור באמצעות המזכירות המדעית ומערכות המידע של האקדמיה והביע את התרשמותו מהחוקרים ומאופי העבודה הנעשית באקדמיה.