טיל מונחה

מאת: דוד פלס

לשוננו לעם ט, ח (תשי"ח), עמ' 233–238

לקריאת המאמר

במאמר הכותב מספר על חידוש המונח טיל מונחה. הוא מוסר את מה שידוע לו על המילה 'טיל' ומסביר את ההבדל בין 'טיל' ובין 'טיל מונחה'.
נעיר כי כיום המונח 'טיל' משמש בעיקר לציון טיל מונחה לעומת 'רקטה' שאינה מונחית.