פתרונות לחידון "מקרי עין"

 

 1. לראות עין בעין
  משמעות הניב: במקרא – לראות ממש, לראות פנים אל פנים. בימינו (על פי האנגלית) – להסכים, להיות תמימי דעים.
 2. היה לו לעיניים
  משמעות הניב: שימש לו מדריך
 3. העלים את עיניו
  משמעות הניב: עשה כאילו אינו רואה
 4. עין רעה
  משמעות הניב: יחס של קנאה
 5. הסתכל בשבע עיניים
  משמעות הניב: בחן בקפדנות
 6. מאיר עיניים
  משמעות הניב: ברור ובולט לעין
 7. חשכו עיניו
  משמעות הניב: נדהם מצער
 8. נתן בכוס עינו
  משמעות הניב: שתה לשכרה