שמואל שרגא־פייבל ביאלובלוצקי

כ"ד באייר תרמ"ח – כ"ט בטבת תש"ך (1888–1960)

  • חבר ועד הלשון מתש"ו (1946)

הרב פרופסור שמואל ביאלובלוצקי נולד בפילווישקי שבליטא. הוא למד בישיבת פוניבז', והמשיך את לימודיו באוניברסיטת גיסן שבגרמניה. עבודת הדוקטור שלו במשפטים עסקה בהלכות אישות באסלאם וביהדות.

עלה ארצה ב־1939. בשנת 1956 ייסד את המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר־אילן ועמד בראשה עד לפטירתו. מחקריו עסקו בתולדות ההלכה והספרות של ימי הביניים. הוא כתב מונוגרפיה על מרכזי התורה בליטא שפורסמה בספר "יהדות ליטא", וערך ילקוט פירושים למסכת ברכות עם הערות על נוסחאות הראשונים ושיטותיהם. חיבר ערכים מקיפים באנציקלופדיה אשכול ובהם הערך "אישות".

מפרסומיו: "יחס היהדות לגרים ולגיור" (בתוך ספר בר־אילן ב, 1964), אם למסורת – מחקרים ומאמרים (1971).