מאיר מדן

תרע"ה–תשמ"ט, 1915–1989

  • נבחר לחבר בי"ד באלול תש"ם
  • היה חבר ועד המינוח

מאיר מדן נולד בקרקוב. בשנת תרצ"ג עלה ארצה והיה פעיל בארגוני מחתרת.

מתרצ"ט שימש מזכיר המערכת של מילון בן־יהודה. בשנת תש"ח נתמנה מזכיר ועד הלשון בירושלים, ועם ייסודה של האקדמיה היה למזכירהּ המדעי. בעבודתו באקדמיה שימש המזכיר המדעי של ועד הדקדוק ושל ועדת הדקדוק, העורך של זיכרונות האקדמיה, מזכיר המערכת של לשוננו, עורך שותף (עם חברו עלי איתן) של לשוננו לעם – כל זאת עד פרישתו לגמלאות בשנת תש"ם.

בהיותו בקי בענייני דקדוק, בנוסח המקרא ובנוסחאות תפילה סייע רבות בהגהה ובהערות למהדורות חשובות של התנ"ך ושל הסידור. מילונו "מאלף עד תו – מלון עברי שמושי" יצא בשתי מהדורות.

ממאמריו