שמשון מלצר

תרס"ט–תש"ס, 1909–2000

  • נבחר לחבר־יועץ בי"א באדר ב' תשי"ז.
  • נבחר לחבר בכ"ט באדר תשכ"ט.
  • היה חבר ועד הדקדוק, ועד המינוח, והוועדות לפיסוק ולכתיב, הוועדות למונחי הנדסת קרקע, מדידה, תורת החוזק, כלי יד בעבודות מתכת, קשר ואלקטרוניקה, טכנולוגיה וטקסטיל.

שמשון מלצר נולד בטלוסטה שבגליציה המזרחית, למד בסמינר למורים עברי פולני בלבוב ועסק בהוראה. בשנת תרצ"ד (1933) עלה לארץ.

מלצר ערך מדורים שונים בעיתון "דבר" ובכלל זה היה עורך של "דבר לילדים"; משנת תש"ו היה עורך במערכת "עם עובד", ומשנת תשי"ט היה עורך הפרסומים של ההסתדרות הציונית העולמית.

שמשון מלצר היה משורר, מתרגם פרוזה ושירה, בעיקר מיידיש, פולנית וגרמנית, ועורכם של ספרים רבים. על יצירתו זכה בפרסים, ובהם פרס טשרניחובסקי על תרגום ספרי י"ל פרץ. כתביו קובצו בשבעה כרכים.

מפרסומיו

  • בשבעה מיתרים, תל אביב תרצ"ט
  • עשרה שערים, תל אביב תש"ג
  • אָלֶף – פרקי זכרונות מן ה'זמן' הראשון בחדר, תל אביב תש"ה
  • אור זרוע, תל אביב תשי"ט
  • ספר השירות והבלדות, תל אביב תש"י
  • דברים על אפנם – רשימות, מכתבים פרטיים, בקורות, ירושלים תשכ"ב

קישורים

שמשון מלצר ז"ל, אקדם 17, עמ' 7