חיים רבין

תרע"ה–תשנ"ו, 1914–1996

  • נבחר לחבר־יועץ בי"א באדר ב' תשי"ז
  • נבחר לחבר בב' בתמוז תשי"ט
  • היה חבר מועצת המערכת של המילון ההיסטורי, חבר ועד המינוח, יו"ר הוועדה למילים בשימוש כללי, חבר הוועדה לתקנת הלשון והוועדה לעברית בת־זמננו, וחבר הוועדות למונחי מנהל ציבורי, דקדוק ובלשנות, צילום, ספרות, דקדוק לבתי הספר, ביולוגיה ודיפלומטיה

חיים רבין נולד בגיסן שבגרמניה למשפחה יוצאת אודסה. למד בבתי ספר יהודים וכלליים בפרנקפורט. בשנת 1933 החל ללמוד ערבית ולשון עברית באוניברסיטה העברית, ובשנים 1934–1939 למד באוניברסיטת לונדון ערבית, דרום־ערבית ואתיופית. עבודת הדוקטור שלו עסקה בדיאלקטים עתיקים של הערבית. בשנים 1941–1956 לימד באוקספורד כמרצה בכיר לעברית שלאחר המקרא. בשנת 1956 עלה לארץ ונתמנה פרופסור באוניברסיטה העברית, ובשנת 1972 ייסד בה את המרכז לבלשנות שימושית. היה חבר מערכת האנציקלופדיה המקראית משנת 1968.

במחקריו עסק בערבית, בדקדוק ובתחביר של העברית המקראית, במילים זרות בלשון המקרא, באטימולוגיה, בעברית של קומראן, בעברית בת זמננו, בסמנטיקה ועוד.

מפרסומיו

  • Ancient West-Arabian ("ערבית מערבית קדומה")
  • The Zadokite Documents ("התעודות הצדוקיות" [על ברית דמשק])
  • Qumran Studies ("מחקרי קומראן")
  • הערך "שפות שמיות" באנציקלופדיה מקראית
  • חקרי לשון – אסופת מאמרים בלשון העברית ובאחיותיה (אסופת מאמרים, יצאה לאחר מותו), ירושלים תשנ"ט

רשומות באתר האקדמיה

  • פרופ' חיים רבין ז"ל; מילים הודיות בעברית, אקדם 10, עמ' 2
  • חקרי לשון מאת חיים רבין – ערב עיון לרגל צאת הספר לאור, אקדם 15, עמ' 2