יוסף קלוזנר

תרל"ד–תשי"ט, 1874–1958

  • נבחר לחבר בי"ב בכסלו תשי"ד
  • חבר ועד הלשון משנת תר"ף, שימש מזכיר מדעי של ועד הלשון מתרפ"א, ומשנת תש"ב היה אחד מנשיאי ועד הלשון

יוסף קלוזנר נולד באולקניקי שבפלך וילנה בליטא. בשנת 1885 עבר לאודסה ולמד שם בבית ספר עברי. באוניברסיטת היידלברג למד לשונות עתיקות ומודרניות, היסטוריה ופילוסופיה, וקיבל תואר דוקטור. קלוזנר היה חבר באגודת "שפתנו אתנו", היה ציר בקונגרס הציוני הראשון, וערך את הירחון "השלח". בשובו לאודסה בשנת 1907 לימד בישיבה המתוקנת היסטוריה יהודית, והוזמן להרצות באוניברסיטה של אודסה. בשנת 1919 עלה לארץ.

יוסף קלוזנר היה ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית מאז הקמתה בשנת 1925, ומשנת 1944 עמד בראש הקתדרה לתולדות הבית השני.

קלוזנר היה העורך הראשון של האנציקלופדיה העברית.

מספריו

  • שפת עבר שפה חיה, קראקא תרנ"ו (הופיע במהדורה חדשה בשם "הלשון העברית – לשון חיה", ירושלים תש"ט)
  • היסטוריה ישראלית, אודסה תרס"ט
  • ישו הנוצרי, זמנו חייו ותורתו, ירושלים תרפ"ב
  • מישו עד פאולוס, תל אביב 1939–1940
  • היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ירושלים תר"ץ–תש"י
  • היסטוריה של הבית השני, ירושלים תש"י–תשי"א
  • העברית החדשה ובעיותיה, תל אביב 1957

רשומות באתר האקדמיה