זיכרונות כרך כח–ל, תשמ"א–תשמ"ג

ישיבות קמח–קסג

תוכן עניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת התשמ"א-התשמ"ג, עמ' 6
  • החלטות האקדמיה, עמ' 8

שנת התשמ"א

הישיבה המאה ארבעים ושמונה (קמח)

א-ב. הודעות, עמ' 13 ◆ ג. דו"ח על פעולות המנהלה, עמ' 14 ◆ ד. דו"ח המזכירות המדעית לשנת התש"ם, עמ' 18; שו"ת בעניין הכתיב חסר הניקוד, עמ' 18, 21 ◆ ה. אישור מונחים: מונחי רפואת שיניים, עמ' 26; מונחי מתמטיקה וניקודם, עמ' 27; מונח בקשר ואלקטרוניקה: "בֶּזֶק", עמ' 29; מונחים בשימוש כללי: נִרְמוּל?, עמ' 30

הישיבה המאה ארבעים ותשע (קמט)

א. הודעות, עמ' 36 ◆ ב. לזכר הא' צבי ברמאיר ע"ה, עמ' 37 ◆ ג. דיון בדו"ח הוועדה לעברית בת זמננו ובתגובת המנהלה, עמ' 41 ◆ ד. אישור מונחי מתמטיקה, עמ' 57

הישיבה המאה וחמישים (קן)

א. הודעות, עמ' 58 ◆ ב. לזכר הא' אריה לייב פאיאנס ע"ה, עמ' 59 ◆ ג. אישור זיכרונות הדברים לישיבות קמ"ח וקמ"ט, עמ' 62 ◆ ד. אישור מונחים: מלים בשימוש כללי: מַרְכּוֹל, עמ' 62; רֶכֶב, עמ' 62; מַחֲנָאוּת ונגזריה, עמ' 63; מְעוֹנוֹעַ, עמ' 63; תֶּשֶׁר, עמ' 63; מונחי פסיכולוגיה, עמ' 63; שְׁדֻלָּה וכיו"ב, עמ' 70; נוסעים, עמ' 70; מָדוֹר, עמ' 71 ◆ ה. המשך הדיון בדו"ח הוועדה לעברית בת זמננו, עמ' 72

הישיבה המאה חמישים ואחת (קנא)

א. לזכר הא' אורי צבי גרינברג, עמ' 82 ◆ ב-ג. ברכות והודעות, עמ' 83 ◆ ד. ענייני דקדוק: כללי הסגול, עמ' 83 ◆ ה. העברית בת זמננו, עמ' 94 ◆ ו. ענייני דקדוק שוטפים: דיגוש בג"ד כפ"ת אחרי "אי־, לא־", עמ' 94; ניקוד "אמן", עמ' 94; ניקוד "הֲלַך־רוּחַ", עמ' 97 ◆ ז. מונחי משרד: מַחַק, עמ' 98; מַעֲטֶפֶת חלון, עמ' 99 ◆ ח. מלים בשימוש כללי: הַסְעָדָה, מַסְעִיד, עמ' 101

הישיבה המאה חמישים ושתיים (קנב)

א. לזכר הא' חיים שירמן ע"ה, עמ' 103 ◆ ב-ג. ברכות והודעות, עמ' 106 ◆ ד. המשך הדיון בדו"ח הוועדה לעברית בת זמננו, עמ' 107 ◆ ה. אישור מונחים: אישור מונחי המתמטיקה, עמ' 122; אישור מונחי הדמוגרפיה, עמ' 123; אישור מונחי לבוש ותפירה, עמ' 127; מלים בשימוש כללי: רַכֶּבֶל, רַכַּבְלִים, עמ' 130; קַלֶּטֶת, עמ' 131

הישיבה המאה חמישים ושלוש (קנג)

א. תקציב 1983/1982, עמ' 133 ◆ ב. בחירות לאקדמיה ולמוסדותיה, עמ' 134

שנת התשמ"ב

הישיבה המאה חמישים וארבע (קנד)

א-ב. ברכות והודעות, עמ' 138 ◆ ג. הרצאת הא' משה בר־אשר: "בירורים בדקדוק לשון חכמים", עמ' 139 ◆ ד. מונחי דקדוק לבתי־הספר, עמ' 145; שמות בסיום "־ָן" (להוציא משקל "פַּעְלָן"), עמ' 156 ◆ ה. מונחי דמוגרפיה, עמ' 162

הישיבה המאה חמישים וחמש (קנה)

א-ב. הודעות וברכות, עמ' 169 ◆ ג. מונחי דקדוק לבתי־הספר, עמ' 170 ◆ ד. משקל "תָן" – תי"ו דגושה, עמ' 170 ◆ ה. ממונחי המשרד: מִתְכַּוְנֵן, עמ' 171 ◆ ו. מונחי דמוגרפיה, עמ' 172 ◆ ז. מלים בשימוש כללי: אמן, אמנות, עמ' 180; מחיר עליון, מחיר תחתון, עמ' 181; כָּשֵׁר, כַּדִּין, מֻתָּר, לגיטימי, עמ' 183; למחזר, עמ' 188; שעת שׂיא (prime time), עמ' 188 ◆ ח. דו"ח המזכירות המדעית להתשמ"א, עמ' 190

הישיבה המאה חמישים ושש – המאה חמישים ושבע (קנו-קנז)

א. לזכר הא' שמואל ייבין ע"ה, עמ' 195 ◆ ב. ברכות והודעות, עמ' 197 ◆ ג. ניקודן של מלים לועזיות, עמ' 198 ◆ ד. מונחי פסיכולוגיה, עמ' 222

הישיבה המאה חמישים ושמונה (קנח)

א. הודעות, עמ' 225 ◆ ב. דיון ואישור מונחי שיתוך, עמ' 226 ◆ ג. מונחי אקוסטיקה, עמ' 231 ◆ ד. מונחי פסיכולוגיה, עמ' 234 ◆ ה. מלים בשימוש כללי: happening?, עמ' 238 ◆ ו. דו"ח על "חוק הלשון העברית", ודיון, עמ' 248 ◆ מלים בשימוש כללי: קנייה/מכירה בהמרה, עמ' 253 ◆ ז. השימוש במקף, עמ' 255 ◆ ח. אישור זיכרונות הדברים של ישיבה קנ"ה, עמ' 256

שנת התשמ"ג

הישיבה המאה חמישים ותשע – המאה ושישים (קנט-קס)

א. ברכה והודעה, עמ' 257 ◆ ב. כללי הדגש החזק באותיות שוואיות, עמ' 257 ◆ ג. מונחי פסיכולוגיה, עמ' 277 ◆ אישור המילון, עמ' 279 ◆ ה. דו"ח המזכירות המדעית לשנת התשמ"ב, עמ' 279 ◆ ו. אישור זיכרון הדברים מן הישיבה הקודמת, עמ'  284 ◆ ז. הרכבת ועדת בחירות, עמ' 284

הישיבה המאה שישים ואחת (קסא)

בחירת חברים וחברים יועצים לאקדמיה, עמ' 285

הישיבה המאה שישים ושתיים – המאה שישים ושלוש (קסב-קסג)

א. הודעות וברכות, עמ' 286 ◆ ב. הרצאת הא' חיים רבין על "האטימולוגיה ומשמעות מלים במקרא", עמ' 287 ◆ ג. ענייני דקדוק במשקל "פְּעִי", כנספח לשמות הסגוליים, עמ' 291 ◆ ד. מונחי רפואת שיניים, עמ' 304;  מונחי תכנון מרחבי, עמ' 309 ◆ ה. אישור זיכרונות הדברים של הישיבה הקודמת, עמ' 317

נספחים

  • המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשמ"ב, עמ' 319 ◆ נספח, עמ' 326 ◆ המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשמ"ג, עמ' 332 ◆ נספח, עמ' 338