זיכרונות כרך כה–כז, תשל"ח–תש"ם

ישיבות קלג–קמז

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת התשל"ח-התש"ם, עמ' 6
  • החלטות האקדמיה, עמ' 8

שנת התשל"ח

הישיבה המאה שלושים ושלוש (קלג)

א. הצעת תקציב להתשל"ח (1978/79), עמ' 9 ◆ ב. בחירת חברים ומוסדות, עמ' 10

הישיבה המאה שלושים וארבע (קלד)

א. ברכות לחברים החדשים והודעות על פרסומים, עמ' 11 ◆ ב. הרצאת הא' יעקב מנצור: "עיונים בלשונם המדוברת של יהודי בבל", עמ' 13 ◆ ג. אישור זיכרונות הדברים של ישיבות קל"ב-קל"ג ◆ ד. ענייני דקדוק: משקל פַּעְלָן, עמ' 21 ◆ ה. משקל פָּעִיל/פְּעִיל, עמ' 31

הישיבה המאה שלושים וחמש (קלה)

א. ברכות והודעות, עמ' 35; שאילתא ותשובה על "רגע של עברית", עמ' 35 ◆ ב. סיכום הדיון במגמותיה של האקדמיה, עמ' 36

הישיבה המאה שלושים ושש (קלו)

א. ברכות והודעות; דיון על הוועדה לעברית בת זמננו, עמ' 51 ◆ ב. אישור זיכרון הדברים של ישיבה קל"ד, עמ' 56 ◆ ג. שאילתא על יועץ הלשון ברשות השידור, ותשובה, עמ' 57 ◆ ד. מונחי דקדוק לבתי־הספר, עמ' 57

הישיבה המאה שלושים ושבע (קלז)

א. ברכות והודעות, עמ' 68; שאילתא ותשובה בעניין המבטא, עמ' 69 ◆ ב. אישור זיכרונות הדברים מישיבות קל"ה-קל"ה ◆ ג. הרצאת הא' דוד טנא: "משקל היתדות הספרדי וכללי השווא הנע ליהודה חיוג'", עמ' 71 ◆ ד. העמדת ועדת בחירות, עמ' 78 ◆ ה. מונחי הדקדוק לבתי הספר – הודעת ועד המינוח, עמ' 79 ◆ ו. "חברה בת" או "בת חברה" או "חברת בת", עמ' 82 ◆ ז. מונחי דמוגראפיה, עמ' 85

שנת התשל"ט

הישיבה המאה שלושים ושמונה (קלח)

א. ברכות והודעות; שאילתות על מצב הלשון, עמ' 94 ◆ ב. אישור זיכרון הדברים של הישיבה הקודמת (קל"ז), עמ' 97 ◆ ג. תקציבי 1978/79 ו–1979/80, עמ' 98 ◆ ד. ערעור על המונח "דקדוק פוסק", עמ' 105 ◆ ה. אישור מונחי מיקרו־אלקטרוניקה, עמ' 107 ◆ ו. מונחי טקסטיל, עמ' 107 ◆ ז. שמות דגי מים מתוקים, עמ' 109 ◆ ח. "שעבוד עולה ויורד" מתבטל מפני "שעבוד צף", עמ' 110 ◆ ט. מלים בשימוש כללי: "בְּרֵרָה", עמ' 110; "הַשְעָיָה", עמ' 113; "הִתְלָה", עמ' 113

הישיבה המאה שלושים ותשע (קלט)

א. ברכות והודעות, עמ' 116 ◆ ב. הצעה לתשלום לחברים, עמ' 117 ◆ ג. משקל פַּעְלָן, עמ' 118 ◆ ד. משקל פַּעִיל/פְּעִיל, עמ' 125 ◆ ה. שמות התנועות, עמ' 130

הישיבה המאה וארבעים (קם)

א. ברכות והודעות, עמ' 137 ◆ ב. אישור זיכרון הדברים מישיבה קל"ח – "אגד נימים", עמ' 137 ◆ ג. מונחי פסיכולוגיה, עמ' 138

הישיבה המאה ארבעים ואחת (קמא)

א. דברים לזכר חנוך קלעי ז"ל, עמ' 155 ◆ ב-ג. ברכות והודעות, אישור זיכרון הדברים מישיבה קל"ט, עמ' 161 ◆ ד. מונחי דמוגראפיה, עמ' 161 ◆ ה. שמות התנועות (סיכום), עמ' 165 ◆ ו. מלים בשימוש כללי: תְּפִיסָה (=קונצפציה), עמ' 168; הֶבֵּט (=אספקט), עמ' 168; סוף שבוע, סופי שבוע, עמ' 171; מַרְכּוֹל (=סופרמארקט), עמ' 172; מַרְכּוֹלִית (=מינימאקרט), עמ' 172; פיקניק, עמ' 174

הישיבה המאה ארבעים ושתיים (קמב)

בחירות לאקדמיה ולמוסדותיה, עמ' 176

שנת התש"ם

הישיבה המאה ארבעים ושלוש (קמג)

א. דברים לזכר מאיר הלל בן שמאי ז"ל, עמ' 177 ◆ ב-ג. ברכות והודעות, אישור זיכרונות הדברים מישיבות קמ"א וקמ"ב, עמ' 182 ◆ ד. דו"ח על פעולות המזכירות המדעית, עמ' 183 ◆ ה. מונחי כירורגיה, עמ' 184 ◆ ו. כתיבם של מונחי ספורט, כגון "כדור רגל", עמ' 192

הישיבה המאה ארבעים וארבע (קמד)

א. ברכות והודעות, עמ' 195 ◆ ב. מונחים: מונחי דקדוק לבתי־ספר, עמ' 196 ◆ מונחי תפירה ולבוש, עמ' 206 ◆ מונחי דקדוק לבתי־הספר, עמ' 210

הישיבה המאה ארבעים וחמש (קמה)

א. ברכות והודעות, עמ' 215 ◆ ב. הרצאת הא' חיים אריה גינזברג (לזכר אליעזר שמשון רוזנטל ז"ל): "מלי רפאים ומלים משוחזרות", עמ' 216 ◆ ג. מונחים בפסיכולוגיה חינוכית, עמ' 221 ◆ ד. משקל פִּעְלוֹן/פִּעָלוֹן, עמ' 225

הישיבה המאה ארבעים ושש (קמו)

א. ברכות והודעות, עמ' 236 ◆ ב. הרצאת הא' עוזי אורנן: "חוקר הלשון והמחשב", עמ' 237 ◆ ג. הצעת התקציב ל־1980/81, עמ' 243 ◆ ד. משקל פִּעְלוֹן/פִּעָלוֹן, עמ' 245

הישיבה המאה ארבעים ושבע (קמז)

א. ברכות והודעות, עמ' 258 ◆ ב. שינויים במזכירות המדעית, עמ' 258 ◆ ג. הקמת ועדה לבדיקת סדרי העבודה באקדמיה והשתתפות החברים, עמ' 259 ◆ ד. ועדת בחירות לחברות, עמ' 261 ◆ ה-ו. בחירות לאקדמיה ולמנהלה, עמ' 261 ◆ ז. שונות, עמ' 261

נספחים

  • המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשל"ג, עמ' 262 ◆ שנת התשל"ה, עמ' 263 ◆ שנת התשל"ה – נספחים, עמ' 272 ◆ שנת התשל"ז, עמ' 278 ◆ שנת התשל"ז -נספחים, עמ' 285 ◆ שנת התשל"ט, עמ' 304 ◆ שנת התשל"ט – נספחים, עמ' 312
  • תיקון שיבושים, עמ' 315