דירה חדשה בשפה ישנה

בכתבה מעיתון 'הזמן' שהתפרסמה בשנת תרס"ט (1909) מתואר כיצד הועבר הבנק הגדול באמריקה אל "דירתו" החדשה:

אז והיום:

  • תערובות – שונות (ידיעות מתחומים שונים)
  • מוסד כספי – כיום רווח דווקא המונח הלועזי: מוסד פיננסי
  • היותר גדול – הגדול ביותר
  • מעיינות שמן – בארות נפט
  • לעת ההעברה – לזמן המעבר, לשעת המעבר
  • שומרים מזוינים – שומרים חמושים, מאבטחים
  • כבודה – מטען (כיום בעיקר חפצים ומטען אישי בתחום התחבורה)
  • שטרות ערך – כסף בשטרות
  • לאחרי – לאחר, אחרי
  • מנהיגי הבנק – מנהלי הבנק, ראשי הבנק