אולי תשתה כוס פולכוש?

רשימת הצעות למונחים עבריים ממחוז מינסק (1913)

מן הארכיון לרגל מאה שנות מינוח עברי

postcard1913במכון מזי"א לתולדות תחיית הלשון, שפעל באקדמיה משנת 1994 עד 2007, נאספו ונחקרו תעודות העוסקות בתחיית הדיבור העברי. במאגר התעודות אפשר למצוא גלויות ומכתבים שנשלחו מכל קצווי תבל אל ועד הלשון שישב בירושלים. הכותבים ביקשו שישלחו אליהם את פרסומי הוועד והתעניינו בחידושי הלשון שקבע. בדברי הכותבים ניכרת התלהבות רבה, ומכל שורה ושורה עולה רצונם להשתתף בתחיית הלשון העברית הלכה למעשה. מקצת הכותבים אף הציעו חידושים משלהם. איננו יודעים אם דן ועד הלשון בהצעות, אך יש בהן כדי לבטא את כישורי היצירה של הדוברים ואת העממיות שבעשייה בלשון.

הגלויה שלפנינו נשלחה ממחוז מינסק (בילורוסיה) בשנת 1913. הכותב, ששמו אינו ברור, מבקש לקבל את חוברות ועד הלשון, ומציע את עזרתו בחידושי מילים: "בהתחקותי בשבע עיניים אחר מפעלות ועד הלשון כאחד מחלוצי התרבות העברית בעירי אמרתי לפנות אל אדוני הנכבד בהצעת מילים אחדות שחידשתי…" ואכן קסמה של הגלויה מתגלה בשלושים ואחד (!) חידושי המילים המוצעים. בצד כל מילה תרגומה לרוסית וליידיש ולעתים גם הסברים בעברית.

הנה קצת מהצעות הכותב:

  • פֻּלְכּוּש – קפה (פולים מאביסיניה, מכוש היא חבש)
  • פֻּלְפֶּרֶא – קקאו (פולים מפרו!)
  • חֶלְקָו – קו המשווה (חלק + קו)
  • קְנֵאוּר – רובה (קנה + אש)
  • פְּלַגְאִי – חצי אי
  • מֵפַק – מחלץ פקקים (מ'פקק')
  • צַבְמֻנָּע – מכונית (צב + מנוע)
  • אַדְמַדָּע – גאולוגיה (אדמה + מדע)
  • סִינִצָּה – תה (סין + ניצה). בתקופת ההשכלה קראו למשקה הזה "ציצי-סין".

דרך החידוש החביבה על הכותב היא ההלחם, דרך החביבה גם על דוברי העברית בימינו. במבט ראשון חידושיו מזכירים את צירופי המילים שנהגו בתחילת תקופת התחייה, ובהם נעל יד (כסיה), כתב אור (צילום) ומורה שעות (שעון). ואולם בחידושים שלפנינו מילות הצירוף הופכות למילה אחת.

על פי אקדם 5, שבט התשנ"ה, ינואר 1995.