מידע על השתלמות באקדמיה

מערך ההשתלמויות מציע השתלמויות וימי עיון בנושאים מגוונים למוסדות ויחידים, בייחוד עריכת לשון, ניקוד, כתיבה מנהלית ולשון המשפט. המערך מציע גם הרצאות חד־פעמיות בנושאים שונים, למשל סדרת הרצאות על הבלשנות לענפיה. כמו כן, המערך, בשיתוף מרכזי הפסג"ה, מציע השתלמויות למורים לעברית בכל המגזרים.

מקצת ההשתלמויות מתקיימות פנים אל פנים בבית האקדמיה או במוסדות המזמינים ומקצתן מקוונות.

המרצים הם ממיטב החוקרים והעוסקים הלכה למעשה בקביעת התקן בעברית. ההשתלמויות בכל היקף – משעתיים אקדמיות עד עשרות שעות בכמה מפגשים.

בלוח ההשתלמויות והאירועים תמצאו מידע על השתלמויות של האקדמיה.

לחצו כאן – לפניות בנושא ההשתלמויות באקדמיה

השתלמויות ליחידים

רוב ההשתלמויות עוסקות בפרקי עריכת לשון, והן מיועדות לעושים את צעדיהם הראשונים בעריכה או לעורכים מנוסים וגם למתעניינים בלשון העוסקים בכתיבה. ההשתלמויות מאפשרות למשתתפים ללמוד את רזי העריכה ולהתעדכן בהחלטות החדשות של האקדמיה, לפגוש עמיתים וללבן נושאים שהם מתלבטים בהם.

השתלמויות למוסדות

השתלמויות למוסדות הן השתלמויות פרקניות (מודולריות) והן נבנות לפי בקשת המוסד המזמין. אפשר לבנות את תוכנית ההשתלמות מתוך רשימת ההרצאות לדוגמה או להציע נושאים אחרים. אנו מציעים השתלמויות מקוונות והשתלמויות פנים אל פנים בבית האקדמיה או בבית המוסד.

בשנים האחרונות קיימנו השתלמויות במשרדי ממשלה, במוסדות ציבוריים, במוסדות לימוד ובגופים משפטיים – כמה מחוזות של לשכת עורכי הדין, מחלקות במשרד המשפטים ומשרדים פרטיים.

לוח השתלמויות ואירועים