כתיב מלא – יו"ד המציינת עיצור

מתי מכפילים את היו"ד? בחרו בתשובה הנכונה.

הסבר כללי: כאשר יש יו"ד עיצורית במילה (y) לעיתים כופלים את האות ולעיתים כותבים רק יו"ד אחת – לרוב על פי הכללים האלה:
כופלים את היו"ד באמצע מילה אבל לא אם יש לפניה או אחריה אם קריאה.
בראש מילה אין כופלים את היו"ד, גם אם יש לפני המילה אותיות מש"ה וכל"ב.
בסוף מילה כופלים את היו"ד לציון כינוי המדברים, כגון ילדיי, עליי.
כמו כן בדרך כלל כותבים יו"ד לציון תנועת i אם אין אחריה שווא נח.

ראו הסברים בכללי הכתיב המלא.

[heb_acad_hidon id="21512″]

לכל הפתרונות