דינה סוקול

המדור לספרות הרבנית

  • עובדת באקדמיה משנת תשע"ז (2017)