מכלא לכלבים

תשובת ועד הלשון למזכירות קיבוץ שער הנגב

מענה של ועד הלשון העברית למזכירות הקיבוץ "שער הנגב"  מל' בסיון תרצ"ז (9 ביוני 1937).
ממענה מוועד הלשון לקיבוץ שער הנגב