כריכת החוברת כללי הכתיב והפיסוק

החלטות האקדמיה: כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק

יצאה לאור חוברת המאגדת את הכללים שקבעה האקדמיה בשלושה תחומים: הכללים החדשים של הכתיב המלא, כללי הפיסוק במהדורה מעודכנת וכללי התעתיק.

החוברת היא כלי עזר חשוב לכותבים ולעורכי לשון, המתלבטים בעבודתם בתקני הכתיבה.

לפרטים נוספים ולרכישה