פרופץ משה בר אשר וחברי הכנסת הרצוג ומרגי בשולחן ועדת החינוך

ישיבה חגיגית בוועדת החינוך של הכנסת, טבת תשע"ח

לציון יום העברית

ועדת החינוך של הכנסת בראשות חבר הכנסת יעקב מרגי קיימה ישיבה חגיגית לקראת יום העברית ביום ט"ז בטבת תשע"ח, 3 בינואר 2018, בנושא "הלשון העברית במערכת החינוך וברשות הרבים – לציון יום השפה העברית ו־65 שנה לאקדמיה ללשון העברית".

בישיבה השתתפו גם חברי הכנסת יצחק הרצוג, עיסאווי פריג', מאיר כהן, מסעוד גנאיים ומנכ"ל משרד התרבות והספורט יוסי שרעבי. בישיבה השתתפו חברי האקדמיה ללשון העברית ובראשם נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר, עובדי האקדמיה, מפמ"ר העברית, נציגות צה"ל ומוזמנים נוספים.

בדברי הסיכום של הישיבה עמד פרופ' בר־אשר על חשיבותה המכרעת של קריאת טקסטים ספרותיים וטקסטים מן המקורות לטיפוח העברית, וקרא לכל הגורמים לפעול להרחבה ולהעמקה של הקריאה בקרב תלמידי בתי הספר.

 

לסיכום הדיון בוועדת החינוך

פרוטוקול הישיבה

 

הזמנה לוועדת החינוך של הכנסת - ישיבה חגיגית יום העברית