שיבושי לשון ברדיו הארץ ישראלי

רשימת תיקוני הגייה ממזכיר ועד הלשון (1936)

כאז כן היום – כחודשיים לאחר פתיחת השידורים ברדיו העברי (אלול תרצ"ו, אוגוסט 1936) בארץ נשלחה אל מנהל הרדיו הארץ ישראלי רשימה קצרה של תיקוני הגייה שאף כיום לא נס לחם, ובהם רָאשים, צָרפת ואופַניים.

אפשר להניח כי ד"ר זאב בן־חיים, שהיה המזכיר המדעי של ועד הלשון משנת תרצ"ג, הוא שחתם על הפנייה, ועוד אפשר לשער שהנמען היה ד"ר אליעזר לובראני, ששימש מנהל התוכנית העברית של הרדיו הארץ הישראלי באותה התקופה.

ופלא הוא שכבר בשנת 1936 ידעו שתחנת הרדיו תיקרא "כאן"…