יהי אור!

מודעת פרסומת לפנס כיס:

"על ידי דחיקה קלה במנורת החשמל, העשויה לשאת בכיס (עלעקטרישע טאשען לאמפע) יואר באישון לילה ואפלה…
לסוחרים וקונים במספר מרובה (לא פחות מעשר מנורות) הנחה הגונה."

המודעה פורסמה בעיתון המליץ בי"ד באייר תרס"ג, 11.5.1903.