גיליון חדש של העברית

כריכת חוברת העברית – הטקסט הספרותיפורסם גיליון חדש של כתב העת 'העברית' שיוחד הפעם לקשר בין הסופרים לשפה.

בחוברת באים לידי ביטוי שני הפנים של הספרות במגעיה עם הלשון.
חצייה הראשון של החוברת מוקדש למחקר הספרות – מקור ותרגום ולשונות של סופרים.
בחצייה השני — "יוצרים כותבים על הלשון" — ניתנת רשות הדיבור לסופרים ולמשוררים ישראלים בני זמננו המספרים על מקומה של הלשון ביצירתם מזוויות שונות. ביוצרים שהשתתפו במיזם: מירון ח' איזקסון, סמי ברדוגו, גיל הראבן, חיים סבתו, עמוס עוז ואחרים.

 

לפרטים נוספים ולרכישת החוברת 

 

[למנויים – החוברת תישלח אליכם כרגיל ואין צורך לרכוש.]


"אני רואה עצמי מחזֵר של הספרות העברית" – מאמרו של עמוס עוז