מה חדש באתר המונחים החדש?

באתר החדש מתפרסמים שני מילונים חדשים שאושרו בשנת 2017:

למי שהכיר את אתר המונחים הישן – מה חדש באתר החדש?

  • אפשר לחפש צירופים ולא רק מילים בודדות;
  • אפשר לחפש את המונחים גם בכתיב המלא התקני;
  • אפשר להציג את המונחים בכתיב המלא (בכפתור בראש רשימת התוצאות);
  • אפשר לסנן את התוצאות לפי תחומי ידע (למשל: רק מונחים בתחום טכניקה וטכנולוגיה או בתחום המדעים המדויקים);
  • חיפוש לפי שורש או לפי חלקי ערך ("כוכבית") תמצאו ב"חיפוש ערכים מתקדם";
  • מונחים מיושנים שהוחלפו במונחים חדשים סומנו בצבע אפור;
  • מונחים שכתיבם וניקודם במילון המקורי אינו לפי התקן העכשווי מובאים בצורתם התקנית והעדכנית, וצורתם המקורית מובאת בהערה.

עוד מידע תמצאו כאן.

מלאכת ההתאמה של מסד הנתונים למבנה של האתר החדש טרם הסתיימה ואנחנו מקווים להשלימה בחודשים הקרובים.