אי תנועה איור: אי עם עץ דקל ומסביבו שטות מכוניות

אי­ תנועה – איזה מין אי?

אי תנועה הוא שטח מוקף כבישים הבנוי או מסומן בצבע ומפריד בין נתיבי התנועה.

יש הטועים לחשוב כי שמו של אי התנועה בא לו ממילת השלילה אִי – כמו 'אי אפשר', 'אי־צדק', שהרי בשטח זה אין תנועה. אך לאמיתו של דבר מדובר במילה אִי בהוראה 'אדמה המוקפת מים מכל עבריה'. אי התנועה הוא כמו אי בלב "ים התנועה" – תרגום המונח הלועזי traffic island. הדמיון בעברית למילת השלילה אִי הוא מקרי בלבד.

את הצירוף אי תנועה נכון אפוא ליידע ולהטות ככל צירוף סמיכות אחר בעברית: אי התנועה, איי תנועה, איי התנועה.