עטיפת המהדורה הרביעית של החוברת החלטות האקדמיה בדקדוק

החלטות האקדמיה בדקדוק

יצאה לאור המהדורה הרביעית של החלטות האקדמיה בדקדוק. בחוברת הוכנסו תיקונים והשלמות והיא הותקנה לפי הכללים החדשים של הכתיב המלא.

לפרטים נוספים ולרכישה