יָכְלָה (פוטנציאל)

את המילה יוכלה במשמעות פוטנציאל חידש המשורר יונתן רטוש. האקדמיה ללשון העברית אימצה אותה בשנת תשע"ג (2013). התחרתה בה הצעה אחרת – גְּלוּמָה. כל אחת מן המילים מייצגת היבט אחר של המושג פוטנציאל – כוח גלום שיכול לצאת אל הפועל.

המילה יָכְלָה שקולה במשקלן של המילים חָכְמָה, יָזְמָה, עָצְמָה (ובלי ניקוד: יוכלה, חוכמה, יוזמה, עוצמה).

בעברית של ימי הביניים רגילה במשמעות פוטנציאל המילה 'כוח' (בלטינית potentia = כוח), בייחוד בצירוף 'בכוח'. היפוכם 'פועַל' ו'בפועל', ומכאן הביטוי 'הוציא מן הכוח אל הפועל'.