הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון (תשנ"ג–תשס"ו, 1993–2006)

בשנת תשנ"ג (1993) כוננה האקדמיה את הוועדה למונחי שוק ההון והבנקאות. לצד חברים מן האקדמיה ללשון נרתמו למלאכה בכירים בתחום ובראשם גדעון להב, יו"ר הוועדה. לקראת הפעלת שוק המעו"ף בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים גבר ביתר שאת הצורך במונחים עבריים מתאימים למכשירים הפיננסיים החדשים. הבורסה פנתה לאקדמיה ללשון העברית, והעיתונאי גבי בשן, זכרו לברכה, התריע ממדורו "גילוי נאות" בעיתון "הארץ" על שהאקדמיה מתמהמהת לפעול.

הוועדה התכנסה בסניף הראשי של בנק דיסקונט בתל אביב.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע

 • גדעון להב ז"ל, יושב ראש הוועדה
 • איתן אבניאון
 • בן־ציון אליאש
 • יוסי אנג'ל (משנת תשנ"ה)
 • איתן בורשטיין (עד שנת תש"ס)
 • בן־ציון ברלב (עד שנת תשנ"ה)
 • גבי בשן ז"ל
 • אשר הלפרין ז"ל
 • אבי הראל
 • רות זקוביץ (משנת תשס"א)
 • לייזה חיימוביץ' (משנת תשס"ג)
 • יצחק חלמיש
 • יוסי יגיל (משנת תשנ"ה)
 • יואב להמן (עד שנת תשנ"ו)
 • רות מושקוביץ (משנת תשנ"ז)
 • אריה מינטקביץ (משנת תשנ"ו)
 • עתניאל מרגלית
 • רפי פרסיץ ז"ל (משנת תשנ"ז)
 • יוסף שטח
 • זלמן שיפר (משנת תשנ"ז)
 • דרור שליט ז"ל (משנת תשנ"ה)
 • טידה שמיר (משנת תשנ"ח)

מטעם האקדמיה

 • אהרן אמיר ז"ל (עד שנת תשנ"ח)
 • גבריאל בירנבאום
 • ראובן מירקין
 • מנחם צבי קדרי ז"ל.

מזכירי הוועדה

 • גבריאל בירנבאום (עד תשנ"ט)
 • רבקה שמש (מתש"ס)

על עבודת הוועדה

בתריסר שנות עבודת הוועדה הוכנו שלושה פרקים של רשימות מונחים, ואלה אוחדו בסופו של דבר למילון מונחים מקיף.

כבר בשנת תרצ"ז (1938) פרסם ועד הלשון העברית "רשימת מלים בתורת הבנקאות", ובה עשרים ושלושה מונחים. האקדמיה ללשון פרסמה בשנותיה הראשונות כמה רשימות מונחים בתחום זה: מונחי משפט (דיני שטרות, מכס ובלו), תשי"ז; מונחי משפט (דיני חברות), תשי"ח; מונחי החשבונאות, תשכ"א ותשכ"ד. רשימות מונחים אלו היו לנגד עיני הוועדה בדיוניה.

המצע לדיוני הוועדה היה הלקסיקון בן ארבעת הכרכים של איתן אבניאון "פיננסים ובנקאות מאלף ועד תו" (תל־אביב תשנ"ב). רשימות מונחים נוספות בתחומים שונים העמידו חברי הוועדה יוסי אנג'ל, אשר הלפרין, אבי הראל, רות זקוביץ, יואב להמן, יצחק חלמיש, יוסף שטח, זלמן שיפר ודרור שליט; וכן מרינה ברדה וצבי תדמור.

המונחים נידונו במאה וארבע עשרה ישיבות. כל אחד משלושת חלקי המילון נשלח לעיונם של אנשי מקצוע ושל חברי האקדמיה ללשון כדי שיעירו עליו הערות. לוועדה הגיעו הערות חשובות, והן נידונו בכובד ראש, ורבות מהן הובילו לתיקונים ולשיפורים במילון.

אישור המילון ופרסומו

רשימת המונחים של הפרק הראשון אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ט באייר תשנ"ה (29 במאי 1995). בשנת תשנ"ו פורסמה הרשימה במילון למונחי הבנקאות ושוק ההון – פרק ראשון בהוצאת האקדמיה. רשימת המונחים של החלק השני אושרה במליאת האקדמיה בישיבותיה ביום א' בשבט תשס"ב (14 בינואר 2002), ביום כ"ז באדר תשס"ב (11 במרץ 2002) וביום ט' בסיוון תשס"ב (20 במאי 2002). רשימת המונחים של החלק השלישי אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום י"ד באייר תשס"ה (23 במאי 2005). עם איחוד שלושת החלקים למילון מאוחד הובאה רשימה של השלמות ותיקונים לאישור מליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ד באייר תשס"ו (22 במאי 2006).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס"ז–2006.

המילון מפורסם גם באתר מונחי האקדמיה.