הוועדה למונחי סוציולוגיה (תשנ"ג–תשע"ו, 1993–2015)

תולדות הוועדה

הוועדה הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) ביזמתו של ד"ר שמעון שור, שהיה גם יושב ראש הוועדה עד שנת תשנ"ז. הוועדה פעלה בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית והתכנסה לישיבותיה באוניברסיטת חיפה. עד שנת תשנ"ח דנה הוועדה במונחים כלליים בסוציולוגיה על פי שני מילונים מקצועיים באנגלית. עם חילופי אישים בוועדה הוחלט להמשיך לעבוד לפי תחומים. מאז שנת תש"ס נדונו בוועדה מונחים מהתחומים האלה: הסוציולוגיה של המשפחה, הסוציולוגיה של הבריאות, סוציולוגיה של ארגונים, סוציולוגיה של קבוצות אתניות, גאוגרפיה אנושית, הרעיון השיתופי, תנועות חברתיות, תאוריה סוציולוגית. עוד דנה הוועדה במונחים שהפנתה אליה המזכירות המדעית של האקדמיה.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע

  • יו"ר הוועדה: ד"ר דבורה קלקין-פישמן – סוציולוגית מן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
  • פרופ' רותי כץ – הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' יצחק סמואל (סוציולוגיה של ארגונים, אוניברסיטת חיפה)
  • פרופ' סמי סמוחה – דקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר לאה הגואל – הפקולטה לרפואה, הטכניון
  • ד"ר טובה בנסקי (המכללה למנהל [תנועות חברתיות])
  • פרופ' יהודית שובל (סוציולוגיה של הבריאות, האוניברסיטה העברית)
  • ד"ר אורנה בלומן (גאוגרפיה אנושית,אוניברסיטת חיפה);

מן האקדמיה ללשון העברית: פרופ' עוזי אורנן, פרופ' אילן אלדר; פרופ' משה אזר ז"ל.

יושבי הראש בשנים הראשונות של הוועדה:

  • ד"ר שמעון שוּר (אוניברסיטת חיפה, מכונן הוועדה והיושב ראש הוועדה עד תשנ"ז)
  • ד"ר עובדיה שפירא (אוניברסיטת חיפה; יו"ר בשנים תשנ"ז–תשנ"ח)

רשימת המונחים

הרשימה המחזיקה כ־1,900 מונחים נערכה במזכירות המדעית של האקדמיה בשנים תשע"ב-תשע"ד לקראת הבאתה לדיון בוועדת המינוח המרכזית.

הדיון ברשימה בוועדת המינוח המרכזית התמקד בחידושים, בשינויי קביעה ובמונחים שהיו עליהם הערות, והוא נערך בשלוש ישיבות בשלהי תשע"ה ובראשית תשע"ו (ה' בתמוז תשע"ה, 22.6.2015; ו' במרחשוון תשע"ו, 19.10.2015; י"ג במרחשוון תשע"ו, 26.10.2015).

הרשימה נדונה ואושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום ט"ז בטבת תשע"ו, 28 בדצמבר 2015 (ישיבה שמ"ג), ופורסמה באתר מונחי האקדמיה.