להפעיל את המתג בשידור הטלוויזיה הראשון

מכתבו של ד"ר ראובן סיוון אל חיים יבין (1968)

בארכיון האקדמיה מצאנו מכתב שנכתב בעקבות השידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית באייר תשכ"ח (1968).

ב־20 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל היה מצעד צה"ל האירוע המרכזי של חגיגות יום העצמאות, והוא משך אליו קהל צופים גדול. לא פלא אפוא ששידור הטלוויזיה הראשון של הטלוויזיה הישראלית היה מצעד צה"ל ביום העצמאות תשכ"ח – כשנה לאחר מלחמת ששת הימים.

ד"ר ראובן סיוון – לימים חבר האקדמיה ללשון העברית, שכיהן באותן השנים כקצין העיתונות וההסברה של משרד החינוך והתרבות – צפה אף הוא בשידור. וכך עלה על דעתו שהטלוויזיה עשויה להיות כלי יעיל להנחלת העברית התקנית. הוא מיהר לשלוח מכתב לחיים יבין, "מר טלוויזיה", בבקשה להפיץ באפיק התקשורת החדש את כללי הכתיב המלא הרשמי שחודשו אז.

הוא לא הסתפק בכך אלא הוסיף הערת תיקון למונח שהזכיר חיים יבין בשידור: יבין הסביר כיצד יש לתפעל את הטלוויזיה, ובדבריו נקט את המונח "מפסק" כחלופה למילה switch. סיוון העיר לו כי המונח המתאים הוא מתג, ובו יש להשתמש.

ואכן המילה מַפְסֵק לא נקבעה כחלופה של switch אלא כחלופה של cut-off switch, כלומר 'מתג מפסיק' ובקיצור 'מַפְסֵק'. switch סתם הוא התקן הסוגר מעגל חשמלי או מנתקו לשם הפעלת מכשיר חשמלי או כיבויו, ושמו בעברית הוא מֶתֶג. המילה מֶתֶג מקורה במקרא, מקל קטן המחובר לרסן ונתון בפי בהמה. מתג הוא גם סימן מטעמי המקרא שצורתו קו זקוף.