תחייה והתחדשות בלשון העברית

תחייתה והתחדשותה של העברית: מחקרים ועיונים מאת אילן אלדר

לפרטים ולרכישת הספר

הספרות העברית החדשה והשָׁבתה של העברית לחיים מלאים נדונו במחקרים רבים בתחום העברית ואף בבלשנות הכללית. שאלות יסוד עדיין מעסיקות את החוקרים: מה תפקידה של ספרות ההשכלה בשיבת העברית לדיבור? כיצד הונחלה העברית בפי יושבי הארץ? במה דומה תחיית העברית לתהליכים דומים בלשונות אירופה ובמה היא שונה מהם? מה כוחם והשפעתם של מתכנני הלשון בהכוונת השפה המדוברת? שאלות אלו ושאלות קרובות נדונות בספר זה.

הספר "תחייה והתחדשות בלשון העברית" מכנס עשרה ממחקריו של המחבר בעברית החדשה. רובם התפרסמו בעבר בכתבי עת ובספרי יובל. פרקי הספר עוסקים בנושאים המרכזיים והעקרוניים בחקר העברית החדשה בהתהוותה ובשלבי התפתחותה הראשונים, ויש בהם גם דיון בפועלם של אישים מרכזיים בספרות העברית החדשה ובוועד הלשון.

על המחבר: אילן אלדר הוא פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת חיפה הוא פילולוג ובלשן עברי. מחקריו בארבעים שנות פעילותו המחקרית עוסקים בהיסטוריה של הלשון העברית, בתולדות חקר הלשון העברית בימי הביניים, בתורת הקריאה במקרא, במסורותיה הלשוניות של העברית, בשיטות הניקוד ובחקר התפתחות העברית החדשה. מספריו בהוצאת האקדמיה: תורת הקריאה במקרא (תשנ"ד); תכנון לשון בישראל (תש"ע); לתולדות תורת הלשון העברית בימי הביניים: האסכולה האנדלוסית (תשע"ד).