מחזר של השפה העברית

העברית סו, א–ד (תש"ף), עמ' 113–117

לקריאת מאמר

בתו של עמוס עוז נשאה דברים בערב לזכרו שהתקיים באקדמיה כמה חודשים לאחר מותו:

"אומרים כאן באקדמיה, וזאת מהותו של הערב, שאבא היה מאהב של השפה העברית. אוסיף שהוא היה גם פטריוט של השפה העברית. הוא גם אהב אנשים וערים ונופים באמצעות השפה, ואולי הוא אהב את שאהב בעיקר באמצעות השפה: את קוראיו ואת חבריו, את ארצו ואת משפחתו."