יעקב מנצור

הערות לשון, משלבים ולהגים בספרו של אלי עמיר 'אהבת שאול'

לשוננו לעם נ, ב (תשנ"ט), עמ' 80–92

לקריאת המאמר

בחודש טבת תש"ף (ינואר 2020) הלך לעולמו חבר האקדמיה פרופ' יעקב מנצור.
יעקב מנצור היה מזכיר מדעי באקדמיה בשנים תשי"ט–תשכ"א, הוא לימד באוניברסיטת בר־אילן ובאוניברסיטת חיפה ואף היה דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.
תחום מחקרו היה הלשון העברית והערבית היהודית.

המאמר התפרסם באתר האקדמיה לזכרו.