"לַמְּדֵנִי דבר בדברי לשון"

אקדם 40, שבט תש"ע – ינואר 2010

לקריאת המאמר

במלאת חמישים שנה ללכתם של הסופר ש"י עגנון וחוקר הלשון חנוך ילון ושלושים שנה למותו של דב סדן אנחנו מפרסמים שוב את מאמרה של ברכה דלמצקי־פישלר על הקשרים בין השלושה.