איך קיבל הפיל את החדק שלו בעברית

לשוננו פב (תש"ף), עמ' 296–300

לקריאת המאמר

היום כל ילד יודע שאפו הארוך של הפיל הוא חדק. ואולם במקרא 'חדק' אינו אלא מין קוץ, וכן הוא בספרות שלאחר המקרא עד העת החדשה. כיצד אפוא כונה האף של הפיל? בעברית שעד המאה העשרים אפשר למצוא את הכינויים אף, חוטם, שופר, חצוצרה. נראה שהמילון הראשון המפרש את המילה חדק 'אפו של הפיל' הוא מילונם של אליעזר בן־יהודה ויעקב שטיינברג שיצא לאור ב־1903.