לקט תעודות לתולדות ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית תר"ן- תש"ל ולחידוש הדיבור העברי

לקט תעודות

בחוברת הזו מוצע אך לקט מן התעודות החשובות לתולדותיו של המוסד העליון ללשון ולתולדות חידושה של העברית – במלאות שמונים שנה לייסודו של המוסד. מנהלת האקדמיה ראתה ליתן ציון לתאריך זה, שיותר משהוא ציון גבורותיו של המוסד הוא סימן לגבורותיה של הלשון העברית ולחיל הרב שעשתה בפרק הזה.

בהכנת חוברת זו טרחו ד”ר ר’ סיוון ומר ג’ קרסל, שליוה את התעודות בהערות מפרשות ומסבירות.

לתוכן העניינים

לרכישה