כריכה של ספר: אסופות ומבואות בלשון פרקים בעברית לתקופותיה אסופת זיכרון לשושנה בהט.

פרקים בעברית לתקופותיה

בכרך זה מאמרים בעלי אופי כללי יותר ומאמרים שעניינם דיון בסוגיה לשונית אחת בלבד.

הכרך מוקדש לזכרה המבורך של הגב' שושנה בהט, שהייתה שנים ארוכות מזכירה מדעית ולימים חברה יועצת באקדמיה. רישומי כישרונותיה ועבודתה המסורה במוסד ניכרים עד היום הזה. פרסום האסופה מבקש לתת ביטוי להכרת הטובה שאנו חשים כלפיה. הקובץ נפתח בדברים שנאמרו לזכרה בערב עיון שנתקיים באקדמיה ללשון העברית ביום ד' בטבת תשנ"ה (7 בדצמבר 1994), במלאות חודש להסתלקותה.

לתוכן העניינים

לרכישה