חנות ספרים

תחיית העברית ותחיית הערבית הספרותית

החיבור הזה דן בתחיית העברית מנקודת ראות חדשה: מתוך השוואה לתחיית הערבית הספרותית. מחברו מקווה כי השוואה מעין זו עשויה לספק "נקודת תצפית" שתאפשר להבחין בין תופעות כלליות, המשותפות לעברית ולערבית, ובין אלו המיוחדות לעברית. המטרה היא לנסות להבחין בין המיוחד לכל אחת משתי השפות ובין המשותף להן, ויש בה כדי לסייע בטיפולוגיה של תחיית הלשון בכלל ולהקל עלינו לגלות את הכוחות שפעלו בכל אחת משתי הלשונות וכיוונו את התפתחותן.

מלבד הישג אובייקטיבי זה של הבחנה בין הטיפוסי למיוחד בתחיית השפה העברית, יש להשוואה ללשון אחרת גם ערך סובייקטיבי: היא עשויה להביא אותנו לידי הסתכלות מאוזנת יותר בתופעות לשוננו. מן המפורסמות הוא כי ויכוחים על דמותה הרצויה של העברית, כיווני התפתחותה ושאר תופעותיה אינם מתנהלים תמיד באובייקטיביות, אלא קשורים בדעותיהם של הנוגעים בדבר על תרבות, דת ומדיניות. ניתוח מצבה הדומה של לשון אחרת עשוי לשמש מעין חציצה שלא תיתן לדעותיו האישיות של החוקר לעוות את המציאות ותאפשר יחס מאוזן ו"שקט" יותר אל העברית עצמה. אגב, במידה לא פחותה עשוי הנעשה בתחום העברית להאיר את תופעות הערבית. שהרי גם דעותיהם הקדומות של העוסקים בערבית בתחומי הדת, הלאומיות והתרבות מערפלות לא אחת את ראייתם הצלולה ולא תמיד מאפשרות להבחין בין הרצוי למצוי.

 

לתוכן העניינים

לרכישה