לקט תעודות לתולדות ועד הלשון

לקט תעודות

לתולדות ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית תר"ן–תש"ל ולחידוש הדיבור העברי

חידושו של הדיבור העברי והתפשטותה של הלשון העברית על פני כל התחומים בחיי המעש, העיון והרגש הלא הם מעשה כביר של תקומת ישראל בארצו, ואולי הסימן המובהק לייחודה ולשורשיותה.
הישג זה מטבע העניינים הוא הישגו של כל הציבור הדובר והכותב עברית. אך אסור שנסיח את דעתנו. אדרבה: מצוה עלינו לזכור ולהזכיר אותו קומץ הראשונים שחוללו את המהפכה.
מתוך אותו קומץ הראשונים, חדורי הכרת הבאות והייעוד ההיסטורי, יצאו האנשים שהניחו את היסודות ל"המוסד העליון ללשון העברית".

מתוך ההקדמה שכתב זאב בן־חיים (בדילוגים)

בחוברת "לקט תעודות",שהוציאה האקדמיה ללשון העברית בשנת תש"ל (1970) במלאת שמונים שנה להקמת החברה "שפה ברורה" (תר"ן–1889), נכלל מבחר מן התעודות החשובות לתולדותיו של המוסד העליון ללשון העברית ולתולדות חידוש הדיבור העברי. 

תולדות ותמורות

חינוך עברי

הרחבת הלשון

מבטא וכתיב