על המבטא העברי ב"קול ישראל"

לשוננו לעם טו (תשכ"ד), עמ' 83–110

לקריאת המאמר

דברים שנאמרו בפגישת צוות "קול ישראל" עם חברי האקדמיה ללשון העברית

מתוך דברי זאב בן־חיים בפתח הדיון:

"איני צריך לומר לכם, אנשי שירות השידור, מה עצומה חשיבותו של הכלי המופקד בידכם לתרבות העברית, ומה גדולה השפעתו, השפעת מישרים, על עיצוב הלשון העברית בימינו. שירות השידור, מעצם טבע ברייתו, עשוי להיות כלי מחזיק ברכה, שאין דומה לו, להחדיר את הלשון הנכונה והיפה לכל שכבות העם. מיליונים של אנשים בארצנו ובחוץ־לארץ אוזנם קשובה לקול העברי היוצא מפיכם, ורבים מכוונים וצריכים הם לכוון את לשונם שלהם על פי הרמה הלשונית הנקוטה בפיכם. אתם אפוא הנכם אַמַת־מידה לצליל העברי היפה והנכון ולסגנון העברי המתוקן."